טיול אביב , 11 במאי 2010 198לפני למעלה משלושים שנה, הוקם ארגון 'אחוה' על ידי מר טיבי גולדמן (ז"ל), שהיה מייסדו וכיהן כיו"ר הארגון. טיבי הוביל והצעיד את עמותת 'אחוה' מניצניה הראשונים, מתחילתה של פעילות מצומצמת ומאולתרת ועד לפעילות ענפה ומגוונת. כל זאת, מתוך חזונו האישי ומתוך אידאל לדאוג לצרכי ציבור האנשים בעלי מוגבלויות בחיפה והצפון, ולקידום איכות חייהם.

מאז ולאורך השנים, ארגון 'אחוה' פועל כארגון רב-נכותי, אשר שם לו למטרה לפתח שירותים ייחודיים על מנת לקדם אנשים בעלי מוגבלויות לניהול אורח חיים עצמאי בקהילה. הארגון רואה את הצרכים השונים של האדם הנכה, ושם דגש על פיתוח שירותים המכוונים לכלל תחומי החיים, תוך מתן יחס אישי לפרט ובניית תכנית שיקומית המותאמת לו מתוך התכניות המוצעות בארגון.

הארגון חותר להשגת יעדים אלו על ידי תכנון וביצוע של תכניות בתחומים שונים, תוך שימת דגש על פעילות תעסוקתית, לימודית וחברתית מאתגרת, אשר מסייעת במיצוי היכולות הייחודיות לכל אדם. תפקידים בכירים בארגון מאוישים על ידי אנשים בעלי מוגבלויות, כמודל וכהשראה לאחרים.

ארגון 'אחוה' נותן כיום מענה לציבור של כ-1,500 אנשים עם מוגבלות, מכל רחבי הארץ, תוך שיתופי פעולה פוריים עם המוסדות הבאים: המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הקליטה, משרד הכלכלה, ג'וינט ישראל – מסד נכויות, קרן משפחת רודרמן ועיריית חיפה. כל אלו במטרה להוות גורם מרכזי הנותן שירותים לכלל אוכלוסיית בעלי המוגבלויות ומשפחותיהם. בארגון אחווה עוסקים רבות במיצוי זכויות משפטיות הרחבה בנושא מיצוי זכויות משפטיות לנכים ניתן למצוא בלינק www.gil-law.co.il/

ארגון הנכים אחווה תומך במאבקים משפטיים למען ציבור הנכים ואנשים עם מוגבלויות להרחבה בנושא זכויות נכים ואנשים עם מוגבלויות כדאי להיכנס ללינק  http://www.harsucar.co.il/  חשוב לזכור שאחווה עסקה ועוסקת במאבקים משפטיים בשם ציבור הנכים לרבות עתירות לבג"צ וכן עתירות מנהליות.