MercazHaim-Lnewכארגון אשר מקדם אורח חיים עצמאי בקהילה, מפעיל ארגון 'אחוה' את ה"מרכז לחיים עצמאיים", אשר מהווה בית חם לתכניות מגוונות הנוגעות בחיי הפרט. המרכז, שהוקם בסיוע ג'וינט ישראל, משרד הרווחה ועיריית חיפה, מנוהל על ידי אנשים בעלי מוגבלויות, ומטרתו לקדם ניהול אורח חיים עצמאי, השתלבות בקהילה ועידוד המעורבות החברתית.

אנשים עם נכויות שונות ימצאו ב"מרכז לחיים עצמאיים" מענה לצרכיהם בכל תחום. במקום מופעלות תכניות יעוץ משפטי, לשם הבטחת מיצוי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ואת זכותם לשוויון הזדמנויות, תכניות לקידום עולים, כמו אולפן נגיש וקורסי מחשבים מותאמים, מפגשי היכרויות, קבוצות תמיכה ותכניות הסברה. מעבר לתכניות הקבועות, ה"מרכז לחיים עצמאיים" מארגן סדנאות בנושאים שונים, הנוגעות בחיי היומיום של אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם.

העשייה במקום לא נעצרת, ובכל יום תוכלו למצוא מספר פעילויות בהשתתפותם של רבים. כשתגיעו למרכז, לא תוכלו להתעלם מיצירות האמנות המעטרות את הקירות, פרי יצירתם של המשתתפים בחוג לאמנות, המתקיים באופן קבוע. ה"מרכז לחיים עצמאיים" של אחוה הוא המקום בו בא לידי ביטוי באופן מובהק החזון של הארגון – ליצור מציאות אחרת, חדשה, טובה ומחזקת עבור אנשים עם מוגבלות, במירב תחומי החיים.

לרשימת כל התכניות ב"מרכז לחיים עצמאיים"

להרשמה לחצו כאן