ארגון "אחוה" שמח תמיד לצרף שותפים נוספים לדרך. צוות הארגון והחברים בו יוקירו ויעריכו כל עזרה, קטנה כגדולה, אשר תסייע להמשך הפעילות החיוניות של העמותה.

אפשרויות התרומה והסיוע לאחוה:

התנדבות

המתנדבים של אחוה הם חלק בלתי נפרד ממהות הארגון. אנו נקבל בברכה כל מתנדב/ת בכל גיל אשר יהיו מוכנים לתת מעצמם וממרצם למען הפעלת התכניות באחוה.

המעוניינים להצטרף מוזמנים לפנות אלינו בטלפון: 04-8512652 או בדוא"ל: info@ahva.org.il

תרומה

נוקיר ונעריך כל עזרה כספית, ונשמח כמובן להודות לכם באופן אישי.

  • באמצעות תרומה מאובטחת:
  • בהמחאה: לפקודת "אחוה – איגוד רב-תחומי לאנשים עם מוגבלות". כתובת למשלוח – רח' אלנבי 42, ת.ד. 9120, חיפה 31090
  • בהעברה בנקאית: בנק דיסקונט, סניף 107, מס' חשבון 67067

 

מסמכים ואישורים אודות עמותת אחוה

  • אישור ניהול תקין
  • אישור 46 לארגון ציבורי
  • אישור ניהול פנקסי חשבונות
  • אישור לצורך ניכוי מס